Tải bản không âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
2 Direct Link 1 370 MB Server VDC 1
2 Direct Link 2 370 MB Server VDC 1
2 Direct Link 3 370 MB Server VDC 2

Tải bản có âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
2 Bản Full mutruyenky.vnEx702 SS6.8 675 MB Server VDC 1
2 Bản Full mutruyenky.vnEx702 SS6.8 675 MB Server VDC 2
2 Bản Full mutruyenky.vnEx702 SS6.8 675 MB Server VDC 3
2 Bản Full mutruyenky.vnEx702 SS6.8 675 MB Server VDC 3

Phần mềm hỗ trợ
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Hỗ trợ download
( nên dùng )
8Mb Mediafire
1 Hỗ trợ Update Khi Không vào được Mu
( nên dùng )
8Mb Mediafire
Vui chơi không quên nhiệm vụ. Bạn hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Xây dựng và phát triển bởi Team Việt Giải Trí từ năm 2003 - Developer: Team Việt Giải Trí.
Trò chơi Online (0:00 AM - 23:30 PM) và hoàn toàn miễn phí
© MUTruyenKy.Vn